երանութիւն

երանութիւն

Dasnabedian 1995: 430

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,11 5,2 Acrostiche 6,25
béatitude, félicité

freq: 3


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԵՐԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0669 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c գ. μακαριότης beatitudo Երջանկութիւն ծայրագոյն. պարառութիւն ամենայն բարեաց. բարեբախտութիւն կատարեալ՝ բաղձալի եւ նախանձելի. ... *Զի՞նչ է սահման երանութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԲԱՐԻ — (րւոյ, րեաց.) NBH 1 0058 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ծայրագոյն բարի, մի միայն բարի քան զամենայն ինչ. (սեպհականեալ Աստուծոյ եւ աստուածայնոց.) βέλτιστος optimus ... *Ամենաբարի թագաւոր. Պիտ.: *Ոչ յաստուածուստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԱՏԱՊԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c ա. ἁκατάκριτος indemnis, irreprehensibilis Զոր չէ օրէն դատապարտել. անպարտ. անմեղ. եւ անստգիւտ. անպարսաւ. անարատ. ... *Զանդատապարտսն իբրեւ զդատապարտ վարեալք. Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԷՏ — ( ) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. Որոյ չիք կէտ աւարտման կամ սահման. անեզր. անվախճան. եւ անսկիզբն. անժամանակ. կամ անչափ. անբաւելի. վերջ չունեցօղ, յաւիտենական. ... *Յանկէտ աւուրն: Յանկէտ յարքայութիւնն: Զանկէտ յաւիտեանսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՃԱՌԱՊԱՐԳԵՒ — ( ) NBH 1 0198 Chronological Sequence: 10c ա. Անճառաշնորհ. եւ անճառապէս պարգեւեալ. *Նոյն երանութիւն անճառապարգեւ (կամ արժանապարգեւ) ձայնիւ Արարչին աւետագրեցաւ. Նար. առաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՊԱՏՄԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0227 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c ա. ἅφραστος inenarrabilis Անպատում. անթարգմանելի. անճառելի. անասելի. անբացատրելի. *Անպատմելի աստուածութիւն, կամ լոյս, կամ յեղանակ ծննդեան, երանութիւն, պատիւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՏԽՐԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ԱՆՏԽՐԱԿԱՆ ԱՆՏԽՐԵԼԻ Տ. ԱՆՏԽՈՒՐ. *Անտխրութիւն, կամ երանութիւն. Շար.: Նար. ՟Ծ՟Է: *Ի խնդութիւն զուարթութեան անտխրելի. Նար. ՟Կ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՏԽՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: Unknown date, 10c ԱՆՏԽՐԱԿԱՆ ԱՆՏԽՐԵԼԻ Տ. ԱՆՏԽՈՒՐ. *Անտխրութիւն, կամ երանութիւն. Շար.: Նար. ՟Ծ՟Է: *Ի խնդութիւն զուարթութեան անտխրելի. Նար. ՟Կ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0327 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c չ. θεούμαι deificor Աստուած կամ իբրեւ զԱստուածանման լինել: Ասի զսատանայէ եւ զնախաստեղծից ʼի կարգի փառասիրութեան. *Սատանայ՝ որ աստուածանալն կամեցաւ. Յճխ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԵՏԱԳՐԵՄ — ( ) NBH 1 0394 Chronological Sequence: 10c ն. ԱՒԵՏԱԳՐԵԼ. Գրել աւետիս. աւետարանել. *Նոյն երանութիւն անճառապարգեւ ձայնիւ արարչին աւետագրեցաւ. Նար. առաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0395 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c ա. εὑαγγελικός evangelicus Որ ինչ է սեպհական աւետարանի, կամ ըստ աւետարանի. *Ըստ աւետարանական սահմանի. Աթ. ՟Դ: *Աւետարանականացն լո՛ւր բանից. Բրս. ծն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.